Femkesfarm Kinderbegeleiding wil graag deel uitmaken van de algemene voorzieningen die mogelijk worden gemaakt door de gemeente Asten.

 

Een van die voorzieningen is het ‘voorliggende veld’ van de jeugdzorg. Hier gaat het om hulpvragen van en voor jeugdigen nog voordat er een indicatie komt.

Preventief dus.

Preventief staat voor het voorkómen van problemen of het voorkómen dat problemen ernstiger worden. Bij basisschoolkinderen kunnen gedragsproblemen soms met kortstondige  hulp al worden opgelost.

 

Het vroeg signaleren van problemen bij jeugdigen kan voorkómen dat jeugdigen een indicatie gaan krijgen voor zware, intensieve en langdurige jeugdhulp.

 

Gedrag heeft niet alleen een oorzaak maar ook een functie. Daarom is het belangrijk om eerst de oorzaak van afwijkend gedrag te achterhalen.

Door de jeugdigen en soms ook de ouders te laten werken met onze lieve paarden, komen verdriet en angsten gemakkelijker naar de oppervlakte. De reden van het vastlopen van de jeugdige wordt vaak al duidelijk en zo krijgen we in het beginstadium tenminste de kans te gaan werken aan een weg terug naar het normale bestaan.

 

Denkt u behoefte te hebben aan preventieve hulp dan kunt u, wanneer u in de gemeente Asten woont, informeren bij https://www.sociaalteam-asten.nl