Femkesfarm Kinderbegeleiding richt zich op:

  • Volwassenen Omdat ook zij kind zijn van hun ouders.

zie: familieopstelling/systemisch coachen

 

  • Jeugdigen bij wie zich gedragsproblemen voordoen. Femkesfarm richt zich niet enkel op de jeugdige zelf maar op het systeem van de jeugdige. Het systeem speelt een grote rol bij het oplossen en helaas ook bij de oorsprong van het probleem.

Sterker nog, zonder hulp van het systeem, valt er niets op te lossen.

De kracht van Femkesfarm is het Systemisch observeren en erkennen. Ieder mens maakt deel uit van meerdere systemen. Wanneer ergens in een van die systemen een kink in de kabel komt zal iemand daar last van krijgen. Vaak zijn het de meest gevoelige mensen waarbij de storing aan de oppervlakte komt. Dit uit zich soms in gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld een eetstoornis, nachtmerries, herbelevingen, slecht kunnen concentreren, veel boosheid of verdriet. 

Gedrag heeft niet alleen  een oorzaak maar ook een functie. Daarom is het belangrijk om eerst de oorzaak van een bepaalde gedragsstoornis te achterhalen.

Door de jeugdigen te laten werken met onze lieve paarden of de andere dieren op Femkesfarm, komen verdriet en angsten vaak aan de oppervlakte. De reden van het vastlopen van de jeugdige wordt duidelijk en zo kan er gewerkt worden aan een weg terug naar het normale bestaan. Kinderen en dieren, dat is een gouden combinatie. En omdat Femkesfarm kleinschalig is; gemiddeld twee cliënten per dag, heerst er altijd rust en is er veel aandacht voor iedere cliënt.

Om iemand goed te kunnen helpen, benadruk ik daarbij ook regelmatig het gedrag van de paarden. Kuddegedrag; ik zie het als voorbeeldgedrag. Paarden spreken hun eigen taal; leiderschap, kracht, rust, spel, ruzie maken, angst, echtheid, vrolijkheid, ondeugendheid en eerlijkheid, alles komt aan bod in een harmonieuze kudde. We maken steeds weer een transfer naar de leefwereld van de cliënt.


Iedereen is welkom

Op Femkesfarm is iedereen welkom met alles wat hij of zij met zich meedraagt. Samen stellen we een hulpvraag op. Soms kan het zijn dat je de leerstof op school er maar niet in krijgt of dat je helemaal niet meer naar school wil gaan. Weer een ander komt omdat hij of zij te weinig zelfvertrouwen heeft of te druk is in het lijf of in het hoofd. Soms lijkt het probleem klein maar is het voor jou toch heel groot.

Soms lijkt het probleem erg groot maar is het snel weer opgelost. 

 

Actie

Met een duidelijke hulpvraag in gedachten  bedenk ik een serie interventies. Voor de cliënt betekent dit gewoon lekker bezig zijn in de natuur maar, het werken heeft altijd een bedoeling. Stap voor stap werken we naar een doel.

 

Reflectie en transfer

Na de activiteiten bespreken we hoe het gegaan is. We bespreken wat we van het geleerde kunnen gebruiken in het echte leven.