“It takes a whole village to raise a child”

 

Hierboven een quote uit de Afrikaanse cultuur. De opvoeding van een kind hangt niet alleen af van het gezin maar juist van de hele gemeenschap van het kind. 

 

Femkesfarm Kinderbegeleiding richt zich op:

Jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar bij wie zich gedragsstoornissen voordoen waarbij gedurende langere tijd de sociale codes overtreden worden. Femkesfarm richt zich niet enkel op de jeugdige zelf maar op het systeem van de jeugdige. Het systeem speelt vaak een grote rol bij het oplossen en helaas ook bij de oorsprong van het probleem.

De kracht van Femkesfarm is het Systemisch observeren en erkennen. Ieder mens maakt deel uit van meerdere systemen. Wanneer ergens in een van die systemen een kink in de kabel komt zal iemand daar last van krijgen. Vaak zijn het de meest gevoelige kinderen waarbij de storing aan de oppervlakte komt. Dit uit zich vaak in gedragsproblemen bij het kind. 

Gedrag heeft altijd een oorzaak en een functie. Daarom is het belangrijk om eerst de oorzaak van een bepaalde gedragsstoornis te achterhalen.

Door de jeugdigen te laten werken met onze lieve paarden en de andere dieren op Femkesfarm komen verdriet en angsten vaak naar de oppervlakte. De reden van het vastlopen van de jeugdige wordt duidelijk en zo kan er gewerkt worden aan een weg terug naar het normale bestaan. Kinderen en dieren, dat is een gouden combinatie. En omdat Femkesfarm kleinschalig is; gemiddeld twee cliënten per dag, heerst er altijd rust en is er veel aandacht voor ieder kind.

Door het versterken van de executieve functies, zetten we het kind in zijn eigen kracht.

Het gaat hierbij om ondersteuning en begeleiding bij activiteiten. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door herhaald oefenen of trainen. Door tijdig het gedragsprobleem te keren naar aanvaardbaar gedrag kan voorkomen worden dat de jeugdige zware en langdurige hulp nodig zal hebben.

Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden

Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen bij activiteiten. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen of trainen.

Om het kind goed te kunnen helpen, benadruk ik daarbij ook regelmatig het gedrag van de paarden. Kuddegedrag; ik zie het als voorbeeldgedrag. Paarden spreken hun eigen taal; leiderschap, kracht, rust, spel, ruzie maken, angst, echtheid, vrolijkheid, ondeugendheid en eerlijkheid, alles komt aan bod in een harmonieuze kudde. We maken steeds weer een transfer naar de leefwereld van het kind.


Ieder kind is welkom

Op de Femkesfarm is ieder kind welkom met alles wat het met zich meedraagt. Samen met het kind en de ouders stellen we een hulpvraag op. Soms kan het zijn dat het kind de leerstof op school er maar niet in krijgt of dat het helemaal niet meer naar school wil gaan. Weer een ander komt omdat hij of zij te weinig zelfvertrouwen heeft of te druk is in het lijf of in het hoofd. De oorzaak doet er eigenlijk niet toe.

 

Actie

Met een duidelijke hulpvraag in gedachten  bedenk ik een serie interventies. Voor het kind betekent dit gewoon lekker bezig zijn met de paarden maar, het werken heeft altijd een bedoeling. Stap voor stap werken we naar een doel.

 

Reflectie en transfer

Na het werken met de paarden bespreken we hoe het gegaan is. Ik laat het kind benoemen wat het geleerd heeft, of wat het paard geleerd heeft want dit geeft het kind soms nog meer voldoening.  We bespreken wat we van het geleerde kunnen gebruiken in het echte leven.


Ervaringsleren met hulp van paarden.
Een werkwijze die de ontwikkeling van de eigen kracht centraal stelt. 
Drie kernbegrippen zijn essentieel in het proces van ervaringsleren:
  1. Actie: We maken een plan. Het kind kiest ervoor om met één, twee of drie paarden te werken. 
  2. Reflectie: Samen met het kind bespreek ik hoe het gegaan is en vervolgens zoeken we samen de transfer. 
  3. Transfer: Hoe kan het kind de vaardigheid inzetten in het dagelijks bestaan.