Jij hoort erbij

Kinderen zijn geen op zichzelf staande individuen maar een deel van een geheel met onderlinge relaties.

Op Femkesfarm proberen we het gedrag van kinderen te begrijpen vanuit systemisch perspectief.