Femkesfarm Kinderbegeleiding en Systemisch coachen:

 

  • Begeleiding aan kinderen van 4 tot 18 jaar, met klachten op een of meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek.
  • Systemisch coachen voor mensen die verborgen patronen in het systeem waar men deel van uitmaakt, boven water willen krijgen en hanteerbaar maken.

Iets over mijn werk:

Mijn naam is Maria Liebregts- Hurkmans en ik woon in het Brabantse Asten-Ommel.

Op Femkesfarm werk ik als leerkracht en  jeugdhulpverlener. Ik zet daarvoor de hulp van mijn zes lieve paarden in. Voorheen heb ik met liefde en plezier gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Op de scholen zag ik helaas regelmatig kinderen voorbij komen die 'uit evenwicht waren'. Met de beste bedoelingen  werd er gewerkt aan oplossingen maar meestal hielp het niet of van korte duur. Waarom waren deze kinderen niet blij en vrolijk?  Waarom konden deze toch slimme kinderen, niet beter leren? En waarom waren zij niet in staat hun ruzies op te lossen?

 

Op Femkesfarm ligt het accent op praktische ondersteuning en begeleiding. Te midden van de paarden en de honden in de prachtige natuur rondom onze boerderij in Ommel, werk ik in alle rust met uw kind.

 

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen op  Femkesfarm terecht. Samen werken we aan het geluk en de levensvreugde van uw kind. 


Van Femke ( in het midden) mocht ik Ambra,  'ons beste paard van stal'  overnemen. Met de naam Femkesfarm willen we haar graag eren. Rechts op de foto staat Leentje, mijn beste helper van de Femkesfarm.
Van Femke ( in het midden) mocht ik Ambra, 'ons beste paard van stal' overnemen. Met de naam Femkesfarm willen we haar graag eren. Rechts op de foto staat Leentje, mijn beste helper van de Femkesfarm.