Systemisch coachen Hoe werkt dat?

 

Bij Windopleidingen in Veeningen ben ik opgeleid tot Systemisch Paardencoach.

Na een coachsessie met volwassenen hoor ik vaak "hoe kan dat paard nu toch weten wat er bij mij speelt?"

Bij systemisch coachen met paarden richt je je als coach niet alleen op de cliënt in de bak maar op zijn hele systeem. Een paard is als kuddedier extreem gevoelig voor systemische informatie. Hij zal reageren op wat de cliënt niet kan of wil doorgeven. Het paard slaat een brug tussen het bewuste en het onderbewuste van de mens.

 

 

 

Een paard is een vluchtdier. Bij gevaar zal het bij voorkeur niet vechten maar vluchten.

 

Wanneer één van de paarden uit de kudde last heeft van bijvoorbeeld buikpijn, dan is het niet in staat om, als het nodig is, samen met de anderen te vluchten.  De andere leden van de kudde zullen dan proberen om dit zieke dier te helpen. Dat doen ze door extra bescherming te bieden en spanning over te nemen. Deze spanning laten ze vervolgens afvloeien door te gapen.

Paarden maken geen onderscheid tussen mens en dier. Dus wanneer ze samen zijn met een mens, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning of de last die dit "kudde lid" met zich meedraagt. Ze gaan meteen proberen dit zwakke lid te helpen zodat ze weer, indien nodig,  samen kunnen vluchten bij gevaar. 

 

 

Aan de manier waarop het paard dit aangeeft kan ik als systemisch paardencoach suggesties doen over wat er misschien speelt. Het contact met paarden lijkt bij mensen het vermogen te activeren zich opnieuw te verbinden met informatie die is 'weggestopt' in het onderbewuste van de mens.

Deze informatie kan van generaties terug zijn.