Welkom op 'Femkesfarmschool'

Doen waar mijn hart ligt ! Onderwijs geven aan kinderen. Niet meer voor de klas staan maar, onderwijs bieden  aan kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen. Het onderwijsconcept dat me het meest aanspreekt is het montessorionderwijs. Op de montessorischolen heb ik mogen ervaren dat kinderen zoveel meer leren door met echte materialen te werken. Kinderen willen het graag zelf doen!

Veel materialen pas ik aan op het kind en maak ik zelf.

Ook ervaringsleren spreekt mij aan.

Bij ervaringsleren draait het om het aanbieden van uitdagende activiteiten waarover kinderen reflecteren en gaan kijken hoe ze het geleerde thuis of op school kunnen toepassen.

Het nemen van verantwoordelijkheid en keuzes maken is een belangrijk element.

Kinderen leren zich bewust te zijn dat aan alles wat ze ondernemen een keuze ten grondslag ligt.

Elk kind heeft wel een talent. Het moet dat ontdekken, ontwikkelen en inzetten.

Tafeltjes oefenen op het paard


Even niet naar school?

Voor kinderen met vaak uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen. Soms omdat er geen plek is, soms omdat het kind vanwege hoge prikkelgevoeligheid niet in staat is om in een groep te functioneren.

Lezen, rekenen, aardrijkskunde, biologie....en nog veel meer, te midden van de paarden.